Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Siemień z dnia 03 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.


Treść zarządzenia

Poprzedni Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Siemień z dnia 03 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
Następny Pchli Targ - 16.09.2018 r.