Postanowienie Nr 5/2024 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


gm.-Siemien

Poprzedni Informacja dotycząca przeglądów gwarancyjnych instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu „OZE w Gminie Siemień I” w 2021 roku.
Następny Dodatek osłonowy