Poprzedni 610 - lecie wsi Miłków
Następny Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Siemień z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemień