Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Siemień z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemień


Treść zarządzenia

Poprzedni Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców - realizacja RPO WL na lata 2014 - 2020
Następny Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!