Poprzedni Harmonogram wyboru sołtysów
Następny Wójt Gminy Siemień ogłasza otwarty konkurs ofert w 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: rozwoju sportu i rekreacji w dziedzinie szachów