Poprzedni Projekt pt. „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”
Następny Wójt Gminy Siemień ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy na rok 2019