Poprzedni INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ
Następny Wójt Gminy Siemień ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Siemień z terminem realizacji od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.