Poprzedni Ogłoszenie o II Sesji IX Kadencji Rady Gminy Siemień w dniu 27.06.2024 R.
Następny Wójt Gminy Siemień ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy na rok 2024