Siemień, dnia:16.10.2017 r.   Komisja Oświaty, Kultury  i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień   Uprzejmie informuję, że dnia 20 października 2017 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień.   Porządek posiedzenia:   Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zapoznanie …

0 32