Poprzedni Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Siemień z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat
Następny "Kupuj świadomie - produkt polski"