ZAWIADOMIENIE KOMISJA EKONOMICZNA I INWESTYCJI POSIEDZENIE KOMISJI 25 CZERWCA 2021-1