Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych działki nr 217