Plener fotograficzny dla mieszkańców gminy Siemień jako sposób na promocję obszaru LGR ob