KL Wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji SOŁTYSA. (1)