zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020