Konsultacje społeczne – I etap – info na tablicę ogłoszeń-1