Oświadczenie_budynki_sprzęt_służący_do_produkcji_rolnej(1)