Oświadczenie_o_wielkości_produkcji_zwierzęcej_w_gospodarstwie_oraz_ewentualnych_upadkach_zwierząt(1)