ZAWIDOMIENIE XXXIV SESJA RG SIEMIEN – 22.03.2024-str_2