Pismo do Producentów Trzody Chlewnej powiatu parczewskiego-3