OŚWIADCZENIE DLA NAUCZYLA – SPEŁNIANIE KRYTERIUM FORMALNEGO