OŚWIADCZENIE DLA RODZICA – SPEŁNIENIE KRYTERIUM FORMALNEGO