OŚWIADCZENIE DLA UCZNIA – SPEŁNIENIE KRYTERIUM FORMALNEGO