zał. nr 2a do Regulaminu – Demontaż zgodnie z przepisami_