Sprawozdanie z realizacji rocznego programu za 2021 rok