Załącznik do Informacji w sprawie podatku rolnego od 1.07.2019 r. (ZIR-1)