dzisiaj jest: 17 grudnia 2017. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
wersja polska 
Urząd Gminy Siemień
tel. +48 (83) 354-70-01
administrator@siemien.pl
Przetargi nowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Siemień, dnia 28  marca 2008 roku

Nr sprawy: ZP.3416-01/08Zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Gmina Siemień zawiadamia o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

 

WYWÓZ ŚMIECI Z KONTENERÓW KP-7 Z TERENU GMINY SIEMIEŃ


Najkorzystniejszą ofertę (nr 2) złożył:

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Parczewie

21-200 Parczew, ul. Piwonia 73

- oferowana cena brutto 140,01 zł PLN

oferta niniejsza spełniła wszelkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

WYWÓZ ŚMIECI Z KONTENERÓW KP-7 Z TERENU GMINY SIEMIEŃ

 

złożono 2 oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WOJZBUN”

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Kościuszki 6a


- oferowana cena brutto
144,45 zł PLN
- wartość punktowa 96,93 pkt na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

Oferta nr 2
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Parczewie

21-200 Parczew, ul. Piwonia 73

 

- oferowana cena brutto 140,01 zł PLN
- wartość punktowa 100,00 pkt na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) w dniu 28.03.2008r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy oddzielnym pismem.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


 

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych Spólka z o.o. w Parczewie

21-200 Parczew, ul. Piwonia 73

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WOJZBUN”

21-300 Radzyń Podlaski, ul. Kościuszki 6a

3. a/a

« powrót
          
<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA